search instagram arrow-down

Archief

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 43 andere abonnees
juni 2020
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Spam geblokkeerd

Open brief aan de heer Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP

Geachte heer Santokhi,

Van harte feliciteer ik u en uw partij met het op 25 mei 2020 behaalde verkiezingsresultaat. Een resultaat dat aangeeft dat een ruime meerderheid van de Surinaamse bevolking het vertrouwen heeft dat uw partij – in een coalitie met bondgenoten – Suriname zal leiden naar een betere en nieuwe ontwikkeling.

Met aandacht luisterde ik naar het interview van 11 juni 2020 met u in het radioprogramma BNR Big Five. Dit interview vond plaats in het licht van het verkiezingsresultaat van uw politieke partij, de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). In dit interview zijn enkele fundamentele en urgente zaken die de ontwikkeling van Suriname als geheel betreffen, niet of onvoldoende belicht. Dat motiveerde mij tot deze open brief aan u, in het vertrouwen dat u deze brief zult lezen als een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van uw visie op en plannen voor Suriname.

Alvorens ik verder ga, kort iets over mij. Ik ben een in Suriname geboren en opgegroeide vrouw en heb een Nederlands paspoort. Ik ben één van de duizenden Surinamers die vóór de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland migreerde. Mijn migratie verminderde mijn betrokkenheid met Suriname en de Surinaamse gemeenschap niet. Integendeel. Sinds mijn vertrek tot heden betoon ik deze op tal van manieren zowel materieel als immaterieel. Onder andere leverde ik in januari 2013 – pro bono – een bijdrage aan de Health Vision 2030 conferentie ter gelegenheid van de 64-ste verjaardag van uw partij.

De uitdagingen waar Suriname voor staat zijn divers, complex en enorm. En ze zijn systemisch, wat betekent dat ze samenhangen met elkaar en dezelfde voorgeschiedenis hebben, namelijk de Europese kolonisering en uitbuiting van mensen, land en milieu. Na de onafhankelijkheid van Suriname hebben Surinamers verzuimd een aanvang te maken om dit systemisch complex te ontmantelen en af te waarderen, zodat ze hun samenleving opnieuw konden inrichten en ontwikkelen op basis van een met elkaar ontwikkelde visie en nieuwe gedeelde waarden.

Veel internationale ontwikkelingen gericht op de bevrijding van mensen van ideologische dogma’s en oneigenlijke afhankelijkheden zijn aan Suriname voorbijgegaan. In dat opzicht verkeert Suriname in relatie tot de wereld in splendid isolation. Dat maakt het land en zijn bevolking zwak en ontvankelijk voor misleiding, onderwerping en uitbuiting. In de kapitalistische en geglobaliseerde wereld waarin het recht van de meest inhalige telt (Winners Take All ), delft Suriname met zijn machtsgevoelige overlevingsreflexen het onderspit, en kan zijn overvloed aan natuurlijke hulpbronnen met enkele computerclicks van eigenaar verwisselen. Wat ook gebeurt.

Na vijfenveertig jaar onafhankelijkheid is er in Suriname, in vergelijking met de periode van daarvoor, niets wezenlijks veranderd. Het leven zet zich voort op het raster en de patronen van kolonialisme, kapitalisme en corruptie. In Suriname zijn we dat normaal gaan vinden.

En nu aan u de taak om deze situatie zodanig te leiden en te besturen dat die situatie wordt hervormd naar een nieuw, beter én wenkend toekomstperspectief voor alle Surinamers. Dat vergt een massieve inspanning, niet alleen van de regering die u gaat vormen, maar vooral van alle Surinamers! Dat u met uw coalitiepartners werkt aan een realistisch saneringsplan, waarbij u betrouwbare internationale financiële partners betrekt, is toe te juichen. Dit kan het begin zijn van een wenkend toekomstperspectief.

Dat de ontwikkeling en uitvoering van een saneringsplan de hoogste prioriteit heeft, behoeft geen betoog. Ieder weldenkend mens kan niet anders dan meegaan met uw inspanningen op dit gebied. De waaromvraag (de legitimering) van het saneringsplan kwam in het interview goed en afdoend voor het voetlicht. Voor het begin van herstel van vertrouwen in een land is rust in de samenleving en een gestabiliseerde overheidshuishouding een must ! Suriname is nu bestuurlijk compleet ontregeld en vastgelopen in incompetentie en grilligheid die kenmerkend zijn voor de manier waarop het land werd bestuurd sinds zijn onafhankelijkheid.

Maar wat me uit het interview niet duidelijk werd is, hoe, wanneer en op welke wijze u Surinamers ín Suriname gaat betrekken bij de wederopbouw van hun land, vanaf de fase van probleembeschrijving tot en met de fase van planrealisatie. Suriname kent nog geen wetten die openbaarheid van bestuur garanderen. Gelet op de ondemocratische en onfatsoenlijke manier waarop de vorige regering omging met de behoefte aan en het recht op inspraak, communicatie en informatie van burgers, zijn dit prangende vragen. Er was reden waarom die regering het vertrouwen van haar burgers/kiezers verloor! In de eenentwintigste eeuw zijn zaken als burgeremancipatie, burgerparticipatie, gelijke behandeling voor eenieder, geen gunsten maar rechten en wordt van overheden terecht geëist hier invulling en uitvoering aan te geven. Heeft u ideeën over hoe u dat gaat doen? Wilt/kunt u daar meer concreet en publiekelijk over communiceren? Dat zou het vertrouwen in u als leider versterken en de betrokkenheid van alle Surinamers vergroten, te beginnen de betrokkenheid van Surinamers die wonen in Suriname. Immers, zij zijn uw eerste en belangrijkste doelgroep én verantwoordelijkheid, zij gaven u het regeermandaat, niet de Surinamers in diaspora!

De prangende vragen die ik hiervoor noemde worden nog meer prangend omdat u in het interview met BNR herhaaldelijk verwijst naar het in positie gaan brengen van kapitaalkrachtige en hoogopgeleide mensen uit de Surinaamse diaspora. Gewoonlijk wordt met diaspora bedoeld de verspreiding van volken over de wereld. Vanuit Suriname bezien is de diaspora dus alle in Suriname geboren mensen en hun nakomelingen die buiten Suriname wonen. Die mensen zijn cultureel en etnisch divers omdat ze de culturele en etnische diversiteit van Suriname representeren. Hoe ziet het palet van de mensen uit de diaspora waar u het over heeft eruit? Wilt/kunt u daar concreter over zijn?

Wonend in Nederland en redelijk goed geïnformeerd over wat er in het maatschappelijk middenveld in dit land omgaat, heb ik de indruk dat u met het woord diaspora exclusief doelt op Surinamers van Indiase oorsprong (de nakomelingen van contractarbeiders uit India), en ook op mensen geboren in India. Ik hoop dat mijn indruk niet correct is, maar als het tegendeel het geval is, heb ik zeer ernstige bezwaren tegen uw diaspora-missie voor Suriname. Suriname en Surinamers hebben vanwege het Europees kolonialisme een geschiedenis van kwaadaardige etnische politiek; een praktijk die na de onafhankelijkheid veel te lang is doorgegaan. Voor de ontwikkeling van een modern en multicultureel land is etnische politiekvoering een doodlopende weg met aan het eind een piramide met daarin versteende gevestigde belangen.

Ik gun alle Surinamers – of ze nu in of buiten Suriname wonen – een goed en vitaal leven met oneindig veel doorlopende hoofd- en zijwegen! Wij Surinamers staan op de schouders van de sterkste mensen uit alle windstreken van de wereld, de koloniale scheepsreizen waren niet bedoeld voor ons voordeel, maar nu we er zijn kunnen we de bedoeling van die reizen in ons gemeenschappelijk voordeel formuleren en de belangen herdefiniëren. Het is 2020 en alleen samen gaat het ons lukken om onze gedeelde geschiedenis te herschrijven en door te geven aan onze kinderen. Stiekem denk ik te weten dat u hier ook zo over denkt, maar ik wil het uitgesproken hebben. Het leiden van een multicultureel volk gebeurt met taal en expliciet, niet met onuitgesproken intenties.

Reeds enkele decennia zijn er wereldwijd ontwikkelingen gaande voor meer aandacht voor onze menselijke waardigheid en de kwetsbaarheid van ons milieu. Leiders over heel de wereld beginnen te beseffen dat de schaduwkant van het kapitalisme, die zich uit in extreem materialisme en uitputting van de Aarde, de kant van het licht begint te overheersen. In het interview heeft u focus op de financiën, heel begrijpelijk gezien de problemen die nu acuut zijn. Maar die focus maakt dat het groter plaatje van de uitdagingen uit beeld bleef. Geld is slechts één aspect van een samenlevingsontwikkeling.

Bovendien is het niet zo dat wanneer het geld weer stroomt het met de mensen en hun samenleving beter zal gaan. De afgelopen regeerperiode heeft aangetoond dat veel geld en het welzijn van burgers niet persé samengaan. Dat het met het land Suriname straks financieel goed gaat, de SRD sterker en stabieler wordt, houdt niet automatisch in dat het met al zijn burgers goed zal gaan. De kloof tussen rijk en arm is de afgelopen jaren gigantisch geworden. En het zijn juist de ‘have nots’ en zeker ook de ‘have too little’ die u het mandaat hebben gegeven. Ja, gegeven, en die wonen allemaal in Suriname. Leidt hen naar een menswaardig en waardevol bestaan.

Ik hoop van harte dat uw leiderschap de transformatie op gang zal brengen én faciliteren die alle Surinamers zal bewegen naar hun collectieve volgende zone van ontwikkeling, zowel individueel als collectief. Dat is immers wat de naam van uw politieke partij belooft! En ik wens u veel energie, wijsheid en moed daarbij.

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,

Filia Kramp

9 comments on “Open brief aan de heer Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP

 1. Sun Kishoen Misier schreef:

  Misdadig van mw Kramp, om te insinueren dat mnr Chan z’n perceptie van daispora, slechts om hindostanen gaan!!! Jammer vind ik dat, gezien de implementatie vd visie van mnr Chan id afgelopen 5 jaren om de vhp te transformeren tot een waarempele non-etnisch gedeveven partij… zie maar de brede invulling van leden en de brede aanhang tijdens politieke manifestastaties… en zeker ook de veelal onderschatte, grandioze zetelwinst..

  Mw Kramp heb even geduld, geef ondertussen mnr Chan het voordeel vd twijfel..

  Like

  1. Filia Kramp schreef:

   Beste heer Sun Kishoen Misier,
   Uit uw reactie maak ik op dat u geen interesse heeft in zowel de inhoud als in het doel van mijn open brief.
   Kan gebeuren.
   Vriendelijke groet,
   Filia Kramp

   Like

   1. Steven schreef:

    Mevrouw Kramp,
    Solliciteren doe je maar op een andere en gepaste manier niet zo..

    Like

   2. Filia Kramp schreef:

    Beste heer Steven,

    Dank voor uw reactie.

    U las mijn open brief als een sollicitatiebrief?
    Maar hoe kan ik gepast reageren op iemand die lid is van de sollicitatiecommissie van de VHP, maar niet het fatsoen heeft zijn identiteit (volledige naam én foto) publiekelijk kenbaar te maken?
    U overschat uw aantrekkelijkheid als werkgever voor mij!

    Vriendelijke groet,

    Filia Kramp

    Like

   3. Melle schreef:

    IAch we zullen zien wat zn daadwerkelijke bedoelingen zijn in de toekomst en hopelijk neemt hij de woorden tot zich en richt zich tot surinamers en geen Klein india

    Like

 2. H.Perk schreef:

  Geachtte mvr Kramp ,
  Met aandacht , eerbied en vol lof heb ik kennis genomen van uw brief. Kritisch als ik ben vroeg ik me tegelijkertijd af , hoe de voorzitter v/d vhp het gaat vinden, vooal ’t stuk diaspora waarover u de juiste definitie geef. En 2 voorgaande reacties sluiten aan op wat ik uit die hoek verwachtte. Ik vind uw stuk subliem en enorm bruikbaar voor iedere “Surinaamse” politieke leider die ons allen wil halen uit ’t slop waarin wij ons in bevinden. Degene die uw brief als “sollicitatie” ziet heeft uw intentie niet door en staart zich blind op “matrieel voordeel” z.a. ’t gros in Suriname. Dank voor deze waardevolle openbrief .
  Dhr. H.O. Perk
  humphrey.oscar.perk@gmail.com

  Like

  1. Filia Kramp schreef:

   Geachte heer Perk,
   Hartelijk dank voor uw reactie.
   U begrijpt mijn open brief zoals bedoeld en ik hoop en geloof dat er meer mensen zijn met u.
   Ik blijf vertrouwen op dat in Suriname het goede verstand het zal winnen boven het korte termijn denken.
   Nogmaals dank en een vriendelijke groet,
   Filia Kramp

   Like

 3. Perk H.O. schreef:

  Zeer geachte mvr F. Kramp
  In ‘r kader van uw open brief .
  Ik dacht dat de a.s. pres. , al zou ’t uit fatsoen zijn , zou reageren op uw open brief aan hem. Geen ramp zijn diaspora heeft wel middels wensen o.a. kenbaar gemaakt een “Diaspora ministerie” en een afdeling diaspora-beleid op Buitenlandse zaken te willen. Dat doel hadden a.s. pres. en zijn diaspora in Ned. al voor de verkiezing in mind. De mandaad verleners/kiezers droegen daar geen kennis van. Immers als men zo fel tegen iets gaat stemmen let men niet zo zeer op ;”maar woor stem ik voor. De diaspora van dhr Santoki wenst ook een Gemenebest relatie met Nederland, alsook dubbele nationaliteiten. Daar is voor gestemd zonder voorkennis , de kat in de zak. Abop , N.P.S. en PL zijn vermoedelijk meegesleept in de diaspora boot. Groot deel v/h electoraat heeft geen ervaring met de enige V.H.P. regering uit de Su.politieke geschiedenis (1973/-78 VHP/PNP , dat maakt leiding geven aan alle Surinamers niet maklijker op. Het “toeval” (?) wil dat in ons buurland Guyana ook de Indiase diaspora de verkiezing heeft gewonnen. De M.P.van India heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Su. Vorig jaar gezegd dat de grootste cocentratie Indiase diaspora in ons land is. En als ik in aanmerking neem dat de VHP het voorstelde Su. doormidden te delen waarbij ’t westelijk deel van Uitkijk tot de zuidgrens) voor hindostanen en ’t ander voor de rest , dan moet ik ’t ergste vrezen. Het deel van uw brief mbt het voorgenomen diaspora beleid v/d a.s. pres. heeft daarom mijn aandacht ’t meest getrokken. Ik dank u voor uw aandacht in de hoop dat dit stuk enig nut heeft gehad.
  Met alle hoogachting
  H.O.Perk
  Vriendelijke groet en fijne zondag

  Like

  1. Filia Kramp schreef:

   Geachte heer Perk,
   Dank voor uw uitgebreide reactie. Het doet me goed te merken dat u verder over het onderwerp en mijn open brief heeft nagedacht; meer mensen hebben dat gedaan. En de brief kreeg een groot bereik; ik mag wel zeggen wereldwijd. Dat krijg je als je een diaspora aanspreekt.
   Van de VHP ontving ik geen reactie op de brief. Ik denk dat men in de leiding van die partij (nog) niet goed weet hoe met een ‘open brief’ van een burger om te gaan. Een brief die kritisch reflecteert op een onderwerp dat actueel werd door media-optreden van de partijvoorzitter. Ik denk dat niet op de brief reageren een strategische, dus politieke keuze is. Alles wat door (de leiding van) de VHP in reactie op de brief in het openbaar gezegd kan worden, kan politiek geduid worden; door politieke medestanders of opponenten. Ik begrijp dat wel; misschien dat ik als ik leider van de VHP was ik ook niet van me zou laten horen. Alhoewel het – in mijn visie – van ontvankelijkheid had getuigd wanneer op de brief was gereageerd, al was het met een kernachtig korte reactie. Per slot van rekening voelde ik me als horende bij de Surinaamse diaspora aangesproken door de leider van de VHP en gaf ik iets terug, iets dat waardevol is. Niet iets negatiefs, maar iets kritisch. Enfin, genoeg gegist waarom er niets terugkwam vanuit de leiding van de VHP.

   De inhoud van uw brief geeft volgens mij precies weer waarom wanneer een Surinaamse politieke partij een rol weggelegd ziet voor mensen uit de Surinaamse diaspora, dat zorgvuldig en weloverwogen moet gebeuren. Juist als politieke intenties goed zijn is het van belang onze geschiedenis van koloniale etnische politiekvoering niet te vergeten. We kunnen alleen verbeteren wanneer we erkennen wat er niet goed is en het daar met elkaar over te hebben. Zonder dat blijft er oud zeer liggen dat wacht om op een dag als een vulkaan met pus uit te barsten.

   Eerlijk gezegd denk ik dat de heer Santokhi zich hier heel goed van bewust is. Dat hij de komende jaren als een politieke Houdini aan de ontwikkeling van een gezonde maatschappelijke basis gaat werken mét Surinamers (lees zijn kiezers én het volk dat hij leidt!). Ik denk ook dat hij al die roeptoeters over dubbele nationaliteiten/twee paspoorten, eigen (onder)ministerie en nog meer van dat soort privileges kan en zal duidelijk maken dat de hulpvraag door Surinamers (lees het volk dat hij leidt!) wordt gedefinieerd. Dat elk aanbod vanuit de diaspora, een aanbod moet zijn dat voortkomt uit díe hulpvraag. Waarom? Omdat ieder ander aanbod hernieuwd kolonialisme is en dat leidt naar uitbuiting van mensen en hulpbronnen. Dat is niet wat de VHP Surinamers beloofde, dat was niet waarom ze op hem stemden. Ik denk dat de heer Santokhi in zich heeft dat hij Suriname kan leiden naar en door de hoognodige maatschappelijke transformatie en ik wens hem en alle Surinamers veel wijsheid en succes. Ik geloof in ze!

   Vriendelijke groet,
   Filia Kramp

   Like

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: